CREDENCIALS

​Per consultar experiència i referències professionals, fes clic als enllaços respectius. Aquesta pàgina se centra en educació, cursos, esdeveniments i acreditacions:

EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA


• Universitat Autònoma de Barcelona: Llicenciatura en Traducció i Interpretació (2002-2010)

ESDEVENIMENTS

• CHICATA Translators Institute: Assistent (2018 y 2019)

• DePaul University Community Service & Network Engagement: Orador (2019)

• MATI Annual Conference: Assistent (2018)

CURSOS I SEMINARIS

​​

• ACES: Correcció en el màrqueting d’atracció (2020)

• ACES: Edició de traduccions (2020)

• ACES: Fonaments de llegibilitat (2020)

• APTIC: Protocol en esdeveniments oficials (2012)

• ASRT: Densitats radiològiques (2020)

• ASRT: Mitjans de contrast per a imatges mèdiques (2020)

• ASRT: Riscos laborals associats a les imatges mèdiques (2020)

• ATA: Detalls de la localització de videojocs (2017)

• ATA: El món de la transcreació i la redacció creativa (2020)

• ATA: Màrqueting d’atracció per a traductors (2020)

• ATA: Terminologia mèdica (2020)

• ATA: Traducció d’imatges mèdiques (2020)

• AUCE: Correcció de bibliografies i textos amb referències bibliogràfiques (2020)

• Blue Urpi: Conceptes bàsics del coronavirus per a traductors i intèrprets (2020)

• Blue Urpi: Imatges mèdiques per a traductors i intèrprets (2020)

• Cálamo & Cran: Correcció i traducció en PDF (2012)

• INESDI Digital Business School: Gestió de mitjans digitals (2012)

• Johns Hopkins University: Neurociència fonamental per a neuroimatges (2020)

• LinkedIn Learning: Consells de comunicació (2020)

• LinkedIn Learning: Edició i revisió simplificades (2020)

• LinkedIn Learning: Escriure en anglès senzill (2020)

• LinkedIn Learning: Gestió professional per a persones introvertides (2020)

• LinkedIn Learning: Gramàtica avançada (2020)

• LinkedIn Learning: Introducció a la informàtica quàntica (2020)

• LinkedIn Learning: Superar la procrastinació (2020)

​• LuCa: Gestió de resultats positius de tomografies de pulmons per a diagnòstics (2020)

• Lynda.com: Introducció al disseny gràfic (2017)

• MATI: Formatar en MS Word (2017)

• MATI: Interpretació mèdica (2018)

• MATI: Localització de videojocs (2017)

• MATI: PDF, OCR i formats (2018)

• MATI: Traducció d’emojis (2018)

• Pablo Mugüerza: Traducció EN>ES relacionada amb el coronavirus (2020)

• Pablo Mugüerza: Trucs i paranys de la traducció mèdica (2020)

• ProZ: Gestió d’actius i fons d’inversió (2018)

• ProZ: Interpretació telefònica (2017)

• Resolute Interpreting: Compliment de la HIPAA (2020)

• Resolute Interpreting: Ètica i millors pràctiques per a intèrprets (2020)

• Sastre Martín: Gestió de xarxes socials (2015)

• Udemy: Traducció financera de l’anglès al castellà (2018)

• Udemy: Transcripció general (2019)

• University of Pittsburgh: Terminologia clínica per a estudiants internacionals i dels EUA (2020)

• UTIA: Biologia i lèxic d’accidents vasculars cerebrals (2020)

ACREDITACIÓ

• Acreditat per l'ATA com a traductor d'anglès a castellà (des de 2017)

 

ANTONI C. MAROTO

English into Spanish & Catalan Translator

  • LinkedIn
  • Twitter

© 2021 Antoni Chaim Maroto – All Rights Reserved | FAQ