SOLUCIONS PROFESSIONALS

PER A PARLANTS DE CATALÀ

 
Logo-Full.png

SERVEIS DE CONFIANÇA

Necessites un traductor professional acreditat d'anglès a català?

Dominar dos o més idiomes no garanteix habilitats excel·lents de traducció. Un traductor ha de tenir credencials que incloguin experiència, educació, acreditacions i referències.

 

ACREDITAT I QUALIFICAT

L'Antoni no sols té credencials excel·lents i més de 15 anys d'experiència professional.

Després de viure més de 30 anys a Catalunya i Espanya i residir als Estats Units durant els últims cinc anys, l'Antoni coneix molt bé aquestes cultures i els seus idiomes i mercats.

Credencials Professionals.png
 
 

TRADUCCIÓ

Generar un document en una llengua diferent que expressi el mateix que l'original.

LOCALITZACIÓ

Adaptar un text per a un mercat específic per tal que sembli que s'ha creat per a aquell mercat.

TRANSCREACIÓ

Adaptar contingut creatiu per a altres mercats amb normes lingüístiques i culturals diferents.

INTERPRETACIÓ

Reproduir un missatge oral en un altre idioma mantenint el significat de l'original.

TRANSCRIPCIÓ

Convertir àudio o vídeo en text paraula per paraula o editant el contingut perquè sigui més clar.

EDICIÓ

Revisar la terminologia, la puntuació i l'estil perquè el producte final no tingui errors.

 

L'OPINIÓ DE CLIENTS I COMPANYS

 

As a project manager, I had the privilege of working with Antoni at Prisma International from 2018 to 2020. He was always an outstanding vendor to work with, and I have always been impressed by his professionalism and admirable personal qualities. As a Spanish translator, Antoni demonstrates his attention to detail, responsiveness, and passion for translation. He responds to emails promptly upon receipt and is quick to ask for clarification if any part of the project is unclear. He always provides feedback on his translation strategy, and will never hesitate to offer suggestions on wording and tone.

ANTONI MAROTO

(+1) 801-413-3750

Salt Lake City, Utah, USA

Privacy Policy & Terms of Service  |  © 2020 Antoni C. Maroto – All Rights Reserved  |  FAQ